Våra tjänster

Vi har lång erfarenhet av att utföra rörinspektioner i radhuslängor, villor och bostadsrättsföreningar i hela Stockholmsområdet. Vi kan utföra inspektioner på ledningarna i ett hus, eller på de ledningar som löper från huvudledningen till huset.