Rörinspektion för fastighetsägare

En rörinspektion kan göras av samtliga ledningar inom mark och fastighet, vilket ger nyttig information till förvaltare och fastighetsägare. Genom att beställa en rörinspektion av oss kan ni

  • Kontrollera nyinstallerade ledningar.
  • Kontrollera befintliga ledningars status inför en reparation, om- eller tillbyggnad.
  • Få ett beslutsunderlag inför planering av underhållsinsatser.
  • Undersöka driftstopp för att hitta orsaken till felet. Det finns mycket pengar att spara om eventuella problem kan upptäckas i tid, innan de blir kostsamma för fastighetsägaren.

Vi har utrustning för att inspektera såväl markförlagda ledningar som fastighetsförlagda ledningar. Markförlagda ledningar är

  1. Huvudledningar
  2. Servisledningar från huvudledning till fastighet
  3. Servisledning från fastighet

Välj oss för rörinspektion

För fastighetsförlagda ledningar använder vi fiberoptikkameror av mindre dimension, som förs in genom en rensöppning. Med hjälp av dessa kameror kan vi upptäcka och dokumentera avlagringar, främmande föremål, skarvförskjutningar, läckage, hål, sprickor, rötter, sättningar och andra avvikelser. Dokumentation och filmer överlämnas i format som enkelt kan överföras till er kommuns databas. 

Efter utfört arbete kan vi komma med förslag på åtgärder för att komma till rätta med de problem som konstaterats vid rörinspektionen. Även om rören är dåliga är det inte säkert att de måste bytas – det kan finnas andra sätt att avhjälpa problemen. I vissa fall kan vi själva erbjuda en lösning, i andra fall hänvisar vi till någon av våra samarbetspartners.

Om ni ska göra en ledningsutredning kan vi hjälpa er med detta. Vi kontrollerar ledningarnas dimensioner och kondition, samt hur ledningarna är installerade. Vi kan också utföra deformationsmätning, ledningslokalisering och slangsättningsmätning för att ge er en detaljerad bild av systemets utsträckning, lutning och funktionalitet.