Rörinspektion på Lidingö

Vi har lång erfarenhet av att utföra rörinspektion på Lidingö, och därigenom upptäcka störningar innan de orsaker vattenskador.

Kontakta oss

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Våra kameror kommer åt även i svåråtkomliga rörböjar
Vår personal har lång erfarenhet av att utföra rörinspektioner
Vi demonterar toalettstol och handfat innan arbetet inleds
Genom rörinspektion kan läckor upptäckas

Har du nyligen köpt en villa på Lidingö, och funderar på vad som kan dölja sig under bottenplattan? Eller vill du ha en grundlig inspektion av husets rörsystem innan du bestämmer dig för om du ska köpa? I dessa situationer kan en rörinspektion vara en bra investering. 

En rörinspektion är inte bara en bra idé när problem redan har uppstått. Genom regelbundna rörinspektioner kan du också upptäcka avvikelser innan de hunnit bli problem. Vi har utrustning och kompetens för att inspektera inte bara rör av de i Botkyrka förekommande typerna och dimensionerna, utan även markförlagda ledningar, som rörstammar och serviser inne i fastigheter.

När ska rörinspektion göras?

Men även den som redan äger en fastighet bör kosta på sig en rörinspektion med jämna mellanrum, för att förekomma eventuella problem som kan uppstå och undvika obehagliga överraskningar. Många bostadsrättsföreningar på Lidingö anlitar oss för rörinspektioner, dels som en del av förarbetet inför en renovering, men också för att inspektera utfört arbete. Med hjälp av den vridbara kameran går det att upptäcka rester av byggmaterial i rören, identifiera felaktig lutning, m.m.

Vi rekommenderar att en rörinspektion görs en gång vart femte år, men det är långt ifrån alla fastighetsägare på Lidingö som gör detta. Genom att beställa en rörinspektion från oss skapar du trygghet för dig själv och andra som bor i den aktuella fastigheten. Kontinuerliga kontroller gör att ni i längden sparar stora pengar, eftersom eventuella brister kan upptäckas medan det fortfarande är enkelt och billigt att åtgärda dem. Även om röret är inbyggt i en vägg eller under golvet kommer vi år att inspektera det med vår kamerautrustning.

Med vår utrustning kan vi filma hela vägen från din toaletts anslutning till den kommunala avloppsledningen. I vissa fall, när boende upplever avloppslukt i sitt hem, rör det sig om ett läckage från en spricka eller sättning på ett rör långt från bostaden. Även dessa läckor kan vi hitta. Vi har även kapacitet att inspektera grövre ledningar från industrier, och ledningar i flerfamiljshus.

Anlitar oss för rörinspektion på Lidingö om du

  • står i begrepp att köpa eller sälja en fastighet
  • är ledamot i en bostadsrättsförening och är osäker på rörens skick
  • äger en hyresfastighet och är osäker på rörens skick
  • ska ta ett nyrenoverat avloppssystem i bruk
  • planerar att bygga ut eller renovera en fastighets avloppssystem

Efter att vi genomfört rörinspektion

Med hjälp av rörinspektion enligt Fastighetsmanualen T25:2012 säkerställer vi att alla avvikelser i fastighetens rörsystem upptäcks. Vi har ett väl utvecklat samarbete med företag på Lidingö, som kan ta vid för att utföra åtgärder, i enlighet med de behov som identifieras vid rörinspektionen. Dessa åtgärder kan vara allt ifrån en relativt enkel spolning, till en omfattande relining eller stambyte.

Som beställare av rörinspektion på Lidingö får du också en grundlig dokumentation över de avvikelser som upptäckts, så att du på egen hand kan besluta om lämpliga åtgärder. Denna dokumentation är inte minst till stor hjälp om du vill renovera eller byta ut ditt avloppssystem. Vi kan också utföra slutinspektion av arbetet, när det är utfört.