Rörinspektion i radhuslängor

En rörinspektion kan göras av många anledningar, inte bara för att felsöka när ett problem eller en störning väl har konstaterats. I en radhuslänga kan dålig lukt uppstå långt från källan, vilket innebär att en skada på ett rör under ett hus kan ge upphov till lukt i ett annat hus. Genom rörinspektion kan vi hjälpa er att identifiera orsaken till dålig lukt och andra avloppsproblem. 

De flesta förknippar rörinspektion med det man i branschen kallar felsökande rörinspektion, där syftet är att ta reda på vad som orsakar ett stopp, en läcka eller något annat problem. Vi kan dock också utföra rörinspektioner i andra syften, bl.a. i samband med renoveringar. 

Inför en renovering, av ett enskilt radhus eller av hela längan, är det en bra idé att göra en konditionsbesiktning för att ta reda på rörens status. Då kan ni upptäcka skador på rören som bör åtgärdas i samband med renoveringen. Det kan röra sig om skador på rören i ett enskilt hus, eller i bottenplattan för hela radhuslängan. 

En funktionsbesiktning bör göras med jämna mellanrum för att kontrollera att allt står rätt till, och att det inte finns några avvikelser som kan ge upphov till skador längre fram. Sådana avvikelser kan exempelvis vara trädrötter som börjat växa in i rören. 

Efter en avslutad renovering görs vanligen en slutbesiktning med kamera för att kontrollera rörens skick. Vid en sådan inspektion kan produktionsfel och installationsskador upptäckas, vilket är viktigt att göra innan avloppssystemet tas i bruk.